VIDEO: Stop diskriminácii zelenej energie na Slovensku

Európsky parlament rokoval o stratégii energetickej bezpečnosti. Európska únia sa dlhodobo snaží znižovať svoju energetickú závislosť od Ruska a zároveň podporovať efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci rozpravy som vystúpil aj ja. Upozornil som poslancov na diskrimináciu a šikanu, ktorej sú vystavení malí výrobcovia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku zo strany štátu a regulačného úradu.

Príslušné orgány v Slovenskej republike dlhodobo bránia v rozvoji malých vodných elektrární, ako aj využívaniu fotovoltickej energie na podnikateľské účely. Majiteľom odopierajú vyplatenie oprávnených ziskov a odmietajú zapájanie ich zariadení do verejnej prenosovej sústavy. Len v segmente vodnej energie je na Slovensku takto postihnutých 1200 malých výrobcov.

Tento postup je zarážajúci aj pre to, že často ide o malých a stredných podnikateľov, ktorí chcú elektrickú energiu vyrábať len pre vlastnú spotrebu.

Technologické dôvody, ktorými sa úrady oháňajú neobstoja , pretože žiadna relevantná štúdia doteraz nie je k dispozícii a v krajinách s podobnou infraštruktúrou takéto problémy nepoznajú.