Učitelia by mali dostať viac

Podporujem niektoré z požiadaviek štrajkujúcich učiteľov. Týka sa to najmä odmeňovania za zvyšovanie kvalifikácie, či účasť na rôznych aktivitách.

Počas mojej intenzívnej komunikácie s učiteľmi, ktorí vyučujú predmety súvisiace s Európskou úniou a ľudskými právami som sa dozvedel zarážajúce veci. Učitelia nedostávajú nijakú satisfakciu za účasť na projektoch a súťažiach, ani za svoju snahu ďalej sa vzdelávať. Pritom slovenské stredné školy sú úspešné vo viacerých medzinárodných súťažiach. Vyučujúci však na ne deti pripravujú často na úkor svojho voľného času, a dokonca do prípravy investujú vlastné finančné prostriedky. Podľa mojich informácií sa vyskytujú prípady, že riaditelia na školenia a podujatia odmietajú učiteľov púšťať. Snaha a aktivita by mali byť odmeňované, nie perzekvované.

Nepáči sa mi ani prístup ministerstva školstva a jemu podriadených orgánov k vzdelávaniu k európskemu občianstvu.

Technické a prírodovedné vzdelanie je dôležité pre ekonomiku, humanitné pre zdravý vývoj spoločnosti. Ak žiakom a študentom nebudeme vštepovať občianske povedomie, pomôžeme tým šíreniu extrémistických názorov a rôznych konšpiračných teórií.

Minister školstva namiesto odkazovania na marcové voľby by mal skôr otvorene diskutovať so zástupcami učiteľov a presadiť pre svoj rezort navýšenie finančných prostriedkov.