Stredná Európa bude hrať v ekonomike EÚ dôležitú úlohu

eventMal som tú česť vystúpiť na podujatí, ktoré na pôde Európskeho parlamentu organizovali zamestnávateľské zväzy zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Slovinska a Chorvátska. Konferencia mala za cieľ informovať účastníkov o možnostiach investícií a zvyšovania zamestnanosti, ktoré ponúkajú nové iniciatívy Európskej únie, ako Digitálny trh, či Investičný plán pre Európu.

Prítomných som upozornil na význam digitalizácie ekonomiky a štátnej správy, čo môže výrazne znížiť náklady na administratívu a zvýšiť počet malých a stredných podnikov. Práve región strednej Európy je tradične spätý s podnikaním rodinného typu a súčasná Európska komisia na jeho podporu kladie veľký dôraz.

Európska únia vytvára priestor a možnosti. Implementácia v lokálnych podmienkach je však vecou národných vlád. Tie musia mať na pamäti najmä zjednodušovanie prostredia a odstraňovanie rôznych byrokratických bariér, ktoré sťažujú každé podnikanie, či už malé, alebo veľké.

Okrem vnútorných faktorov pomôže znížiť nezamestnanosť a naštartovať výrobu aj naše väčšie prepojenie so Spojenými štátmi cez zmluvu TTIP. Postkomunistickým ekonomikám otvorí cestu na americký trh na ktorý sa doteraz z dôvodu nedostatku skúseností a kontaktov dostávali ťažšie. V tomto smere musia všetky vlády konať tak, aby ich podnikateľské prostredie bolo dostatočne atraktívne a zároveň konkurencieschopné.