Štátny regulátor a distribučné spoločnosti poškodzujú práva malých výrobcov elektrickej energie

V piatok 29. 5. 2015 sa pred oblastným pracoviskom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v Martine uskutočnil protest asi 600 výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, najmä prevádzkovateľov malých vodných elektrární. 


Podľa zástupcov občianskeho združenia Energia budúcnosti, ktoré zastupuje poškodených im regionálne distribučné spoločnosti už viac ako päť mesiacov odmietajú vyplácať doplatky za vyrobenú elektrickú energiu, ako aj peniaze za elektrickú energiu vyrobenú na straty v zmysle platného cenového rozhodnutia regulátora:

„Podľa nášho názoru dochádza k systematickému šikanovaniu malých výrobcov elektrickej energie a porušovaniu slovenskej legislatívy. Splnili sme si všetky zákonné náležitosti, zaslali doklady a nahlásili objemy výroby na rok 2015. ÚRSO ich síce eviduje, no regionálne distribučné spoločnosti tvrdia, že ich nemajú a na základe toho nám odmietajú vyplatiť naše zákonné nároky. Naše snahy situáciu riešiť sa stretávajú s odmietaním a to ako zo strany ÚRSO, tak aj regionálnych distribučných spoločností a ďalších inštitúcii“

Podľa o.z. Energia budúcnosti je ohrozená existencia až 1195 malých vodných elektrární a tým strata zamestnania pre viac ako 3500 ich zamestnancov.

Keďže tu ide o podozrenie z porušovania európskych noriem, protestujúcich som plne podporil.

V čase, kedy sa snažíme robiť všetko pre to, aby sa európska ekonomika naštartovala práve pomocou všestrannej podpory malých podnikateľov im slovenské orgány hádžu pod nohy stále väčšie polená. V tomto prípade ide navyše o obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú kľúčové pre našu energetickú bezpečnosť. Z týchto dôvodov plne podporujem požiadavky výrobcov elektriny a okrem podnetu na Európsku komisiu budem žiadať o vysvetlenie aj predstaviteľov ÚRSO a ďalšie  zainteresované osoby a inštitúcie.