Stal som sa viceprezidentom Európskeho združenia pre malé a stredné podnikanie

sme europe foto

Na kongrese Európskej ľudovej strany v Madride som bol zvolený za viceprezidenta významnej organizácie, Európskeho združenia pre malé a stredné podnikanie (SMEeurope). SMEeurope má za cieľ pomáhať malým a stredným podnikateľom a presadzovať ich požiadavky na pôde Európskeho parlamentu. 

Viac o SMEeurope nájdete TU

Malé a stredné podniky predstavujú chrbtovú kosť európskej ekonomiky a vytvárajú viac ako dve tretiny pracovných miest. Okrem hospodárskeho prínosu zohrávajú v spoločnosti aj významnú stabilizačnú úlohu.

Venujem  sa im už od svojho vstupu do politiky v roku 2006. V slovenskom parlamente som predložil viacero legislatívnych návrhov, ktoré mali za cieľ zlepšiť ich postavenie. V tejto činnosti pokračujem aj na pôde Európskeho parlamentu. Som rád, že z mojej novej pozície budem môcť malým a stredným podnikom pomáhať ešte efektívnejšie.

Európsku úniu v tejto oblasti čakajú veľké výzvy a príležitosti, akými sú dokončenie jednotného trhu v oblasti služieb, vybudovanie spoločného digitálneho trhu a ďalšie odbúravanie administratívnych prekážok, aby sa podnikanie stalo skutočne voľné a celoeurópske.

Dôležitú úlohu v rozvoji podnikania zohráva aj zmluva TTIP, kde sa nám už teraz darí presadzovať klauzuly, ktoré otvoria pre európske malé a stredné podniky americký trh.

Viac o TTIP nájdete TU