Schválili sme rozpočet – podporí zamestnanosť aj vzdelávanie

Európsky parlament schválil rozpočet Európskej únie na rok 2016. Okrem zvýšenia výdavkov v súvislosti s migrantskou krízou sa v ňom podarilo presadiť aj viac financií pre vzdelávanie a zamestnanosť.

Prioritou súčasnej Komisie a Európskej ľudovej strany je naštartovanie európskej ekonomiky a zvýšenie zamestnanosti. Takmer polovica budúcoročného rozpočtu ( 66, 58 mld.) eur pôjde na projekty, ktoré majú za cieľ podporiť zamestnanosť, hospodársky rast a konkurencieschopnosť našich podnikov. Aby mohla európska ekonomika v globálnom prostredí obstáť, musí byť inovatívna a nezávislá. Preto sme ďalšími prostriedkami podporili aj dobudovanie Jednotného digitálneho trhu a Energetickej únie.

Jednou z najdôležitejších úloh Európskej únie je výchova a vzdelávanie mladých ľudí.

Extrémizmus a radikalizmus nachádza svoju živnú pôdu vo frustrácii a neinformovanosti. Schválený rozpočet navyšuje výdavky na program Erasmus+ o takmer 30 percent oproti roku 2015. Mladí ľudia budú mať viac možností vzdelávať sa a spoznávať iné krajiny ako kedykoľvek predtým.