Potrestať treba vinníkov, nie ľudí dodržiavajúcich zákon

zbrane2Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (KDH, EĽS) spoluorganizoval verejné vypočutie k pripravovanej novele smernice o zbraniach a strelive. Na jeho pozvanie informoval poslancov Európskeho parlamentu aj zástupca organizácie slovenských držiteľov zbraní Legis Telum JUDr. Boris Draškaba.

„Po tragických udalostiach v Paríži a v Bruseli rozumiem strachu zo zbraní. Európska komisia si však musí uvedomiť aj to, že útoky neboli spáchané zbraňami v legálnej držbe a akékoľvek obmedzovanie vlastníctva zbraní sa nevyhnutne dostane do konfliktu s právom na majetok. Hľadáme také riešenie, ktoré by držiteľov zbraní nepoškodilo, ale zároveň by vnieslo väčšiu kontrolu ich pohybu na trhu.“

Štefanec je členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), ktorý má k novele zaujať stanovisko.

„Pozmeňovacie návrhy, ktoré pripravujeme, by mali byť skompletizované do konca apríla. Potom o nich budeme rokovať v pléne parlamentu. Budem presadzovať prísnejšiu kontrolu obchodu so zbraňami a registráciu ich držiteľov. Európske bezpečnostné orgány musia v tejto veci spolupracovať oveľa viac, ako teraz. Definitívne vyriešenie tejto témy pripadne pravdepodobne slovenskému predsedníctvu v Rade Európskej únie. Slovenské inštitúcie a záujmové združenia majú teda veľký priestor, aby sa do diskusií viac zapojili.“