Podnikatelia vymôžu svoje peniaze zo zahraničia rýchlejšie

Európsky parlament rokoval o zmene legislatívy, ktorá umožní jednoduchšie vymáhanie dlhov naprieč hranicami vo vnútri Európskej únie. Kým doterajšia úprava stanovovala strop, pri ktorom bolo možné zahájiť zjednodušené konanie na 2000 eur, odteraz sa hranica zvyšuje na 5000 eur.

Možnosť rýchlo a efektívne vymôcť svoj dlh je jeden zo základných predpokladov zdravo fungujúcej ekonomiky. Túto novelu ocenia najmä malí a strední podnikatelia, ktorí obchodujú v rámci Európskej únie a často zápasia s nedostatkom kapitálu. Okrem zvýšenia hranice pre zjednodušené konanie sme schválili aj zníženie súdnych poplatkov a efektívnejšie mechanizmy konania. V súlade so všeobecnou digitalizáciou už napríklad nebudú musieť účastníci sporu vycestovať zo svojej krajiny, ale do konania sa zapoja pomocou videokonferencií a ďalších elektronických nástrojov, ktoré ponúka moderná doba.

Od roku 2009, kedy bol mechanizmus zjednodušeného vymáhania cezhraničných dlhov zavedený, sa skrátila doba konania z priemerných dva a pol roka na päť mesiacov. Po implementácii tejto novely očakávam ešte výraznejšie zrýchlenie.