Onkologickému ústavu svätej Alžbety sme odovzdali nový prístroj

V utorok 18. augusta som odovzdal Rádiologickej klinike Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave nový stomatologický roentgen v cene takmer 8000 eur. Finančné prostriedky poskytla taiwanská vláda.

Slovenské zdravotníctvo sa dlhodobo borí s nedostatkom finančných prostriedkov. Najvypuklejšie sa to prejavuje tam, kde je diagnostika a následná liečba extrémne nákladná. Onkologické ochorenia sa týkajú každého z nás a tento prístroj pomôže ešte zvýšiť kvalitu špičkovej starostlivosti, ktorá sa dostáva pacientom v Onkologickom ústave svätej Alžbety.

Význam prístroja ocenil  aj konateľ Ústavu, doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.: „pri onkologických ochoreniach je dôležitá včasná diagnostika. Vďaka tomuto prístroju budeme môcť vyšetriť až 50 pacientov denne a odhaliť tak prípadné nádory v ústnej dutine ešte predtým, ako sa stihnú plne rozvinúť. Zariadenie bude okrem diagnostiky slúžiť aj na výuku študentov medicíny.“

Hlava reprezentácie Taiwanu v Bratislave,  Andrew Y. Chang zdôraznil, že boj proti rakovine nepozná hranice a je v záujme celého sveta: „naše zdravotníctvo venuje veľkú pozornosť nielen samotnej liečbe, ale aj prevencii. Som rád, že sme mohli takouto formou pomôcť aj slovenským pacientom. V budúcnosti by sme radi sprostredkovali kontakty medzi tawanskými a slovenskými medicínskymi a výskumnými inštitúciami.“