Máte podozrenie na nekvalitné potraviny? Nahláste mi to!

shopping basket

Myslíte si, že tá istá potravina, ktorú ste si kúpili v inej členskej krajine európskej únie je kvalitnejšia, ako tá, čo sa predáva v slovenských obchodoch? Nie ste sami. Podozrenie, že výrobcovia pod rôznymi zámienkami dodávajú do nových členských štátov EÚ menej kvalitné produkty obsahujúce rôzne náhrady, sa objavilo už pred niekoľkými rokmi a potvrdili ho aj rôzne nezávislé výskumy a rozbory. Čo však s tým? V prvom rade si to nesmiete nechať pre seba. Každé takéto podozrenie mi môžete nahlásiť na adresu potraviny@ivanstefanec.sk.

Pre čo najväčšiu presnosť prosím uveďte:

1. názov výrobku

2. krajinu, v ktorej ste ho kúpili

3. dátum nákupu

4. čoho sa podozrenie týka (rozdielne zloženie, použitie rôznych náhrad, chuťové vlastnosti, vzhľad…)

Ideálne je, ak priložíte fotografie oboch výrobkov (toho, ktorý ste zakúpili na Slovensku, aj toho, ktorý ste kúpili v zahraničí)

Cieľom mojej iniciatívy je zozbierať dostatočné množstvo dôkazov, že takéto praktiky trvajú. Spolu s mojimi kolegami, najmä z okolitých krajín, sa plánujeme obrátiť na Európsku komisiu. Len tá má právo legislatívnej iniciatívy a môže pripraviť smernicu, ktorá výrobcov prinúti skoncovať s diskrimináciou a dodávať v celej Európskej únii na trh potraviny v rovnakej (teda čo najvyššej) kvalite.