Koniec roamingu a slobodný internet

roamingEurópsky parlament schválil finálne znenie takzvaného telekomunikačného balíka. Okrem zrušenia roamingu do 15. júna 2017 prinesie aj skvalitnenie internetového pripojenia. 

Ide o významný krok k vybudovaniu Jednotného digitálneho trhu a posilnenie práv spotrebiteľa.

V budúcnosti už nebude možné, aby prevádzkovateľ bezdôvodne blokoval prístup k niektorým službám, alebo spomaľovať internetové pripojenie. Vďaka tomu skončí obmedzovanie prístupu k stránkam z dôvodu lokalizácie používateľa. Prevádzkovatelia mobilných sietí budú tiež musieť v zmluvách jasne a zrozumiteľne uvádzať minimálnu a maximálnu garantovanú rýchlosť sťahovania dát. V prípade výraznejšej odchýlky si zákazník môže uplatniť náhradu.

Internet a digitalizácia má stále vzrastajúci vplyv na európske hospodárstvo. 

V súčasnosti sme svedkami vzniku nových typov podnikania založených na využívaní elektronických služieb. Tento trend so sebou prináša príležitosti aj riziká. Povinnosťou európskych aj národných inštitúcií je tvoriť takú legislatívu, ktorá príležitosti podporí a riziká minimalizuje.

Zrušením roamingu sa otvorí  priestor pre veľké úspory pre občanov aj podnikateľov.

Som rád, že sa roaming konečne podarilo zrušiť. Vnímam to ako benefit nielen pre občanov, ktorí dočasne pobývajú na území iných členských štátov Európskej únie, ale aj pre malé a stredné spoločnosti, ktoré podnikajú cezhranične.

Roamnig bude rušený postupne v dvoch vlnách 

Od 30. apríla 2016 budú maximálne ceny za služby v zahraničí takéto

€0,05 za minútu hovoru
€0,02 za zaslanie textovej správy (SMS)
€0,05 za megabajt v rámci služieb mobilného internetu

Od 15. júla 2017 bude v rámci Európskej únie zrušený úplne.