Učitelia pre Európu

Učitelia pre Európu

V piatok 23. októbra ucitelia FB som vystúpil na seminári „Európska dimenzia vo vzdelávaní v rámci SR“. Podujatie bolo organizované Zastúpením Európskej komisie v Slovenskej republike, Štátnym pedagogickým ústavom a Univerzitou Komenského v Bratislave. Jeho cieľom bolo za účasti učiteľov diskutovať o stave vzdelávania o Európskej únii a ľudských právach na slovenských stredných školách.

Zlý stav môžeme zmeniť len spoločne

Vo svojom príhovore som upozornil na alarmujúco nízku účasť mladých ľudí a študentov na voľbách do Európskeho parlamentu a ich nezáujem o veci verejné. Zdôraznil som aj nutnosť hľadať systémové riešenia v otvorenej diskusii za účasti Ministerstva školstva, škôl, učiteľov, politikov aj širokej verejnosti.

(viac…)

Čítať viac

Bez podpory vzdelávania slovenský paradox nezlomíme

Bez podpory vzdelávania slovenský paradox nezlomíme

Dňa 26. 3. 2015 som sa zúčastnil na XVII. ročníku Olympiády ľudských práv v Modre – Harmónii. V rámci podujatia som organizoval a viedol workshop pre učiteľov stredných škôl o stave vzdelávania v problematike Európskej únie na Slovensku. Počas slávnostného večera som sa prihovoril aj účastníkom a organizátorom podujatia. (viac…)

Čítať viac