Európsku legislatívu budú môcť ovplyvniť aj mladí ľudia

Európsku legislatívu budú môcť ovplyvniť aj mladí ľudia

mladi ludia EUEurópsky parlament odsúhlasil zmenu pravidiel pre Európsku iniciatívu občanov (European Citizens’ Initiative). Podľa novej úpravy sa do iniciatívy budú môcť zapojiť aj mladí ľudia nad šestnásť rokov. ECI je nástroj, pomocou ktorého môžu občania Európskej únie vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla legislatívu oblasti, ktorá spadá do niektorej z politík EÚ. (viac…)

Čítať viac

Nezamestnanosť mladých treba riešiť systémovo

Nezamestnanosť mladých treba riešiť systémovo

Európsky parlament dnes schválil plán, ktorý pomôže miliónom mladých ľudí zamestnať sa. Zo spoločných prostriedkov vyčlení na rok 2015 jednu miliardu eur na projekty spojené so zamestnávaním mladých.

Členské štáty budú môcť vďaka nim splniť svoj záväzok, že každému občanovi do 25 rokov bude umožnené do štyroch mesiacov od ukončenia školy, alebo straty zamestnania získať nové pracovné miesto, či rekvalifikovať sa. (viac…)

Čítať viac