Ochrana spotrebiteľa musí byť na prvom mieste

Ochrana spotrebiteľa musí byť na prvom mieste

V rámci podujatia Slovak Retail Summit 2015 som sa zúčastnil na diskusnom fóre o súčasnej povahe a budúcnosti obchodu „Obchod má predávať“. Z pozície člena Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa som poukázal na meniace sa prostredie, kedy do popredia vystupuje digitalizácia a mení správanie sa zákazníkov aj predávajúcich. (viac…)

Čítať viac

Bez podpory vzdelávania slovenský paradox nezlomíme

Bez podpory vzdelávania slovenský paradox nezlomíme

Dňa 26. 3. 2015 som sa zúčastnil na XVII. ročníku Olympiády ľudských práv v Modre – Harmónii. V rámci podujatia som organizoval a viedol workshop pre učiteľov stredných škôl o stave vzdelávania v problematike Európskej únie na Slovensku. Počas slávnostného večera som sa prihovoril aj účastníkom a organizátorom podujatia. (viac…)

Čítať viac