Jednoosobové firmy budú prielomom v podnikaní

Europarlamentný Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa schválil dôležitú legislatívnu úpravu, ktorá umožňuje jednej osobe založiť s.r.o. za jedno euro cez internet. Takáto spoločnosť by mohla podnikať bez obmedzení v celej Európskej únii.

Pre túto legislatívu som bol tieňovým spravodajcom.

Celá spoločnosť sa technologicky posúva dopredu a formy podnikania nie sú výnimkou. Čoraz väčšiu úlohu v ekonomike hrajú startupové firmy. Pre nich je podstatné to, aby svoj produkt, alebo službu dokázali na trh dostať čo najrýchlejšie a za čo najmenšie náklady. Každý členský štát Európskej únie mal doteraz vlastný systém úkonov pre založenie firmy. Tie boli často zdĺhavé a nákladné. Jednoosobová s.r.o. umožní aj študentovi, ktorý príde s dobrým nápadom založiť si firmu do niekoľkých hodín či dní a podnikať na viac ako 500 miliónovom trhu.

Ide o prielom v podnikaní, ktoré bude dostupnejšie a otvorenejšie ako kedykoľvek doteraz.

Očakávam, že na trhu sa objaví množstvo produktov a služieb, najmä z oblasti IT biznisu, ktoré tu neboli, alebo ich dostupnosť bola obmedzená len na jednotlivé štáty. Jednoosobovú s.r.o. považujem za významný krok k dobudovaniu jednotného trhu a posun k modernému chápaniu podnikania ako takého.