Jednoosobová s.r.o. by mohla byť realitou o rok

Eurosmernica o jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), tzv. Societas Unius Personae (SUP), by mohla byť účinná od 1. januára 2016.

Návrh smernice sa totiž v súčasnosti rozoberá na pôde Európskeho parlamentu (EP), vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, v ktorom je Štefanec tzv. tieňovým spravodajcom.“Definitívne sa Európsky parlament vyjadrí asi do polroka, či prejde, alebo neprejde tento návrh. To znamená, že ak všetko pôjde dobre, smernica môže byť platná od budúceho roka,”spresnil. V EP bude podľa neho na tému tejto európskej smernice “veľký boj”. “Neviem však, ako sa k návrhu v EP postavia socialisti. Liberáli a konzervatívci návrh skôr podporujú,” doplnil.Priblížil, že spoločnosti SUP by mali byť vo vlastníctve jedného akcionára, mali by sa zakladať prostredníctvom jednotného formulára zakladateľskej listiny a zjednotiť sa má aj právna forma. Registrácia sa má vykonávať elektronicky a bez povinnej fyzickej prítomnosti zakladateľa v krajine registrácie. Mal by sa stanoviť tiež minimálny kapitál na úrovni 1 eura a má sa zaviesť jednotný registračný postup pre všetky podniky na vnútornom trhu EÚ.Založenie SUP podľa europoslanca prinesie okrem zvýšenia dôveryhodnosti použitím jednotnej skratky danej formy spoločnosti aj zníženie nákladov súvisiacich so založením spoločností v jednotlivých členských štátoch, a to zjednotením pravidiel jej registrácie.Pripomenul zároveň, že návrh SUP predložila Európska komisia ešte v apríli 2014 a jej hlavným cieľom je podporiť cezhraničné podnikanie predovšetkým malých a stredných podnikov a znížiť náklady na založenie spoločnosti v celej EÚ.V EÚ pôsobí podľa neho približne 21 miliónov malých a stredných podnikov, z nich 12 miliónov sú spoločnosti s obmedzeným ručením spoločníkov a približne polovicu z nich tvoria s. r. o. len s jednou osobou. Rozdiely v právnej úprave a nedôvera zákazníkov a obchodných partnerov k zahraničným spoločnostiam sú tak podľa jeho slov stále prítomné a bránia rozvoju vnútorného trhu.