Holandské predsedníctvo nám pripraví pôdu

The Netherland's Prime Minister Mark Rutte addresses the European Parliament in Strasbourg, France, during a debate on the programme of activities of the Dutch Presidency of the EU for the next six months, January 20, 2016. REUTERS/Vincent Kessler - RTX236I9

Zdroj: Reuters

Dnes som sa zúčastnil na predstavení priorít holandského predsedníctva v pléne Európskeho parlamentu v  Štrasburgu. Premiér Mark Rutte vo svojom prejave načrtol najdôležitejšie body, ktorým sa chce jeho krajina najbližšieho pol roka venovať.

Riešenie migračnej krízy musí byť v nasledujúcich mesiacoch hlavnou agendou všetkých európskych inštitúcií, Rady, Komisie aj Parlamentu. Rozhodnutia, ktoré sa prijmú počas holandského predsedníctva budú kľúčové pre udržanie Schengenu. Musia preto byť konštruktívne a dlhodobé. Holandská vláda k tomuto problému pristupuje s chladnou hlavou a kladie dôraz na spoločný postup všetkých členských štátov Európskej únie.

Mrzí ma však, že súčasná situácia zatieňuje iné témy, ktoré sú pre ďalší rozvoj európskej ekonomiky dôležité.

Mojou prioritou je znižovanie nezamestnanosti a rozvoj európskeho hospodárstva. Som rád, že Holandsko chce upevňovať jednotný trh aj cez rozvoj digitálnej ekonomiky a odbúravanie existujúcich bariér v podnikaní. Chýbala mi však jasnejšia formulácia podpory malých a stredných podnikateľov, ktorí tvoria chrbtovú kosť európskej ekonomiky.

Holandské kroky a rozhodnutia výrazne ovplyvnia aj podobu nášho predsedníctva v druhom polroku roku 2016. Dôležité je zachovanie kontinuity, serióznosť vo vyjadreniach a vzájomná dôvera. V súvislosti s tým mám obavy, či bude vláda na čele so stranou Smer tieto očakávania schopná plniť.

Celý text príhovoru holandského premiéra