Európsku legislatívu budú môcť ovplyvniť aj mladí ľudia

mladi ludia EUEurópsky parlament odsúhlasil zmenu pravidiel pre Európsku iniciatívu občanov (European Citizens’ Initiative). Podľa novej úpravy sa do iniciatívy budú môcť zapojiť aj mladí ľudia nad šestnásť rokov. ECI je nástroj, pomocou ktorého môžu občania Európskej únie vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla legislatívu oblasti, ktorá spadá do niektorej z politík EÚ.

Ide o významný krok  posilnenie inštitútu priamej demokracie vo fungovaní Európskej únie.

Vo viacerých krajinách EÚ majú právo voliť už ľudia po dovŕšení šestnásteho roku života. Mali by teda mať aj nárok vyjadriť sa k európskej legislatíve a meniť ju. Včera sme odhlasovali mechanizmy, ktoré robia ECI jednoduchšiu a flexibilnejšiu. Okrem zníženia vekovej hranice ide aj o harmonizáciu pravidiel pre jednotlivé krajiny a zjednodušenie zberu podpisov. Verím, že aj vďaka tomu, sa budú občania viac zaujímať o európske otázky.