Bez podpory vzdelávania slovenský paradox nezlomíme

Dňa 26. 3. 2015 som sa zúčastnil na XVII. ročníku Olympiády ľudských práv v Modre – Harmónii. V rámci podujatia som organizoval a viedol workshop pre učiteľov stredných škôl o stave vzdelávania v problematike Európskej únie na Slovensku. Počas slávnostného večera som sa prihovoril aj účastníkom a organizátorom podujatia.

Musím priznať, že som skutočne šokovaný informáciami, ktoré som od učiteliek a učiteľov získal. Za vyše dvadsať rokov od nášho vstupu do Európskej únie sa nik nevenoval intenzívnu pozornosť tomu, aby naši žiaci a študenti dostávali v tejto oblasti kvalitné a systematické vzdelanie. Nemôžeme sa preto čudovať, že svoje volebné právo minulý rok využili len tri percentá z nich, oproti takmer štyridsiatim v priemere celej EÚ. Kým sa nezačneme seriózne zaoberať vzdelávaním, všetky náreky nad takzvaným slovenským paradoxom a nízkou účasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu sú bezpredmetné.

Veľká vďaka patrí učiteľkám a učiteľom všetkých typov škôl, ktorí sa napriek ťažkej finančnej a materiálnej situácii snažia európskym témam vo vyučovaní venovať a so svojimi žiakmi dosahujú úspechy na medzinárodných súťažiach.

Podľa môjho názoru je na vine nedostatočný záujem zo strany Ministerstva školstva a jemu podriadených inštitúcií.

Počas workshopu sa potvrdilo to, čoho som bol svedkom počas svojich prednášok na stredných školách. Študenti aj pedagógovia o európske témy záujem majú a dnešná informačná doba ponúka veľa možností, ako vyučovanie spraviť interaktívne a zaujímavo. Mám v pláne obrátiť sa listom na Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a požiadať ho o v tejto veci o stretnutie. Mojim cieľom je, aby sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia pedagógov a ministrovi osobne predstavili svoje problémy a návrhy.