Diskusia na gymnáziu v Považskej Bystrici

Absolvoval som ďalšiu skvelú diskusiu so študentami. Tentokrát v mojej rodnej Považskej Bystrici na Gymnáziu Školská ulica.