Stanovisko Kresťanskodemokratického hnutia k 72. výročiu vypuknutia Slovenského národného povstania

Kresťanskodemokratické hnutie si s úctou a pietou pripomína 29. august 1944 ako jeden z najvýznamnejších dátumov moderných slovenských dejín. V tento deň sa desaťtisíce občanov Slovenska, bez rozdielu konfesnej, etnickej, či politickej príslušnosti, rozhodlo postaviť sa so zbraňou v ruke proti agresii cudzej mocnosti, ako aj domácemu režimu, ktorý od začiatku svojej existencie hrubo potláčal základné ľudské a občianske práva. Na príprave a priebehu Slovenského národného povstania sa bok po boku aktívne zúčastnili katolíci Imrich Kružliak, Tomislav Kolakovič, podplukovník Ján Golian spolu s evanjelikmi Imrichom Karvašom, Martinom Kvetkom a generálom Rudolfom Viestom. To položilo základ politickému zjednoteniu oboch konfesií v rokoch 1944 až 1948.

Politické ciele SNP boli demokratické a národné. Jeho účastníci, vojaci a dôstojníci 1. Československej armády na Slovensku, ani predstavitelia občianskej zložky odboja nenesú žiadnu zodpovednosť za nástup novej totalitnej moci po roku 1948. Naopak, mnohí z nich proti nej aktívne bojovali a stali sa jej prvými obeťami. Ich pamiatku si musíme pripomínať tiež.

Podľa predsedu KDH Alojza Hlinu je v dnešnej dobe odkaz SNP aktuálny viac ako kedykoľvek predtým. „Opäť sa objavujú sily, ktoré sa zaštiťujú heslami o Bohu a národe, no v skutočnosti ich činnosť smeruje k pošliapaniu oboch týchto hodnôt, za ktoré bojovali a zomierali generácie Slovákov a Sloveniek.  Kresťanskodemokratické hnutie je proti akémukoľvek prekrucovaniu dejín. Vyzývame na otvorenú a slobodnú diskusiu odborníkov o Slovenskom národnom povstaní, ako aj o udalostiach, ktoré mu predchádzali a ktoré po ňom nasledovali. Budeme sa zasadzovať o to, aby boli výsledky a výstupy sprístupnené širokej verejnosti a najmä mladej generácii.“

Poslanec Európskeho parlamentu a člen Predsedníctva KDH Ivan Štefanec upozorňuje, že SNP predstavuje najmä jasné prihlásenie sa Slovenska k európskym hodnotám. „Všetky zlomové okamihy našich moderných dejín sa niesli v znamení boja za viac slobody, viac demokracie a za ukotvenie Slovenska v progresívnej a modernej časti Európy. Niektoré z týchto zápasov sa skončili neúspechom, no dnes sme, aj vďaka obetiam našich predkov, súčasťou slobodnej, prosperujúcej a bezpečnej časti sveta. Ako politici musíme robiť všetko pre to, aby to tak zostalo.“