Slovenské predsedníctvo má šancu naštartovať európsku ekonomiku

Slovenské predsedníctvo má šancu naštartovať európsku ekonomiku

Podľa slovenského europoslanca Ivana Štefanca (KDH. EĽS) a člena Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa by nemali jednania o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie zatieniť témy, ktoré si slovenské predsedníctvo stanovilo. Ich zvládnutie totiž môže významne pomôcť k naštartovaniu európskej ekonomiky.

(viac…)

Čítať viac

Východné Slovensko bude zo zblíženia s Ukrajinou profitovať

Východné Slovensko bude zo zblíženia s Ukrajinou profitovať

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH, EĽS) víta návrh Európskej komisie, ktorý uvoľňuje vízový styk medzi Ukrajinou a štátmi Schengenského priestoru. Podľa neho budú z postupného zbližovania medzi Ukrajinou a Európskou úniou profitovať najmä prihraničné regióny, akým je aj východné Slovensko.

„Návrh Komisie prináša uvoľnenie vízovej povinnosti pre ukrajinských občanov. Znamená, že tí z nich, ktorí vlastnia biometrické pasy, budú môcť na územie Európskej únie vstúpiť bez víz a zdržiavať sa tu najviac 90 dní. Takéto osoby ale nebudú môcť v EÚ pracovať, ani podnikať.“

Toto opatrenie podľa Štefanca povzbudí turistický ruch a kontakty medzi občanmi Európskej únie a Ukrajiny.

„Z rozhovorov z podnikateľmi z východného Slovenska viem, že už dnes sa ich ukrajinskí partneri zaujímajú o možnosti vzájomnej spolupráce a výmeny skúseností. Ak budú môcť ukrajinskí občania chodiť na Slovensko bez nutnosti absolvovať zdĺhavú vízovú procedúru, budú tieto kontakty ešte intenzívnejšie. To isté platí o študentoch, mladých ľuďoch, ale aj turistoch.“

Štefanec upozorňuje na fakt, že až po pristúpení Slovenska, Českej republiky a Maďarska do EÚ sa z Dolného Rakúska stal prosperujúci región.

„Možnosti pre obchod a voľný pohyb, ktoré sa po roku 2004 pre obyvateľov Dolného Rakúska otvorili priniesli tejto spolkovej krajine desaťtisíce nových pracovných miest a nové investície. Niečo podobné môžeme očakávať aj na východnom Slovensku. Návrh musí ešte schváliť Európska rada aj Európsky parlament. Môžem povedať, že najsilnejšia frakcia, Európska ľudová strana, ktorej som členom, návrh podporí.“

 

 

Čítať viac

Potrestať treba vinníkov, nie ľudí dodržiavajúcich zákon

Potrestať treba vinníkov, nie ľudí dodržiavajúcich zákon

zbrane2Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (KDH, EĽS) spoluorganizoval verejné vypočutie k pripravovanej novele smernice o zbraniach a strelive. Na jeho pozvanie informoval poslancov Európskeho parlamentu aj zástupca organizácie slovenských držiteľov zbraní Legis Telum JUDr. Boris Draškaba.

(viac…)

Čítať viac

Európski kresťanskí demokrati podporujú ochranu slovenskej ocele

Európski kresťanskí demokrati podporujú ochranu slovenskej ocele

ocel vyrobaNajsilnejšia politická frakcia v Európskom parlamente, Európska ľudová strana – kresťanskí demokrati (EĽS) podporila ochranu európskeho oceliarskeho priemyslu pred dotovanou produkciou z Číny a z Ruska. Vyhlásenie podporil aj slovenský europoslanec a člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Ivan Štefanec (KDH, EĽS). (viac…)

Čítať viac

Holandské predsedníctvo nám pripraví pôdu

Holandské predsedníctvo nám pripraví pôdu

The Netherland's Prime Minister Mark Rutte addresses the European Parliament in Strasbourg, France, during a debate on the programme of activities of the Dutch Presidency of the EU for the next six months, January 20, 2016. REUTERS/Vincent Kessler - RTX236I9

Zdroj: Reuters

Dnes som sa zúčastnil na predstavení priorít holandského predsedníctva v pléne Európskeho parlamentu v  Štrasburgu. Premiér Mark Rutte vo svojom prejave načrtol najdôležitejšie body, ktorým sa chce jeho krajina najbližšieho pol roka venovať.

Riešenie migračnej krízy musí byť v nasledujúcich mesiacoch hlavnou agendou všetkých európskych inštitúcií, Rady, Komisie aj Parlamentu. Rozhodnutia, ktoré sa prijmú počas holandského predsedníctva budú kľúčové pre udržanie Schengenu. Musia preto byť konštruktívne a dlhodobé. Holandská vláda k tomuto problému pristupuje s chladnou hlavou a kladie dôraz na spoločný postup všetkých členských štátov Európskej únie.

Mrzí ma však, že súčasná situácia zatieňuje iné témy, ktoré sú pre ďalší rozvoj európskej ekonomiky dôležité.

Mojou prioritou je znižovanie nezamestnanosti a rozvoj európskeho hospodárstva. Som rád, že Holandsko chce upevňovať jednotný trh aj cez rozvoj digitálnej ekonomiky a odbúravanie existujúcich bariér v podnikaní. Chýbala mi však jasnejšia formulácia podpory malých a stredných podnikateľov, ktorí tvoria chrbtovú kosť európskej ekonomiky.

Holandské kroky a rozhodnutia výrazne ovplyvnia aj podobu nášho predsedníctva v druhom polroku roku 2016. Dôležité je zachovanie kontinuity, serióznosť vo vyjadreniach a vzájomná dôvera. V súvislosti s tým mám obavy, či bude vláda na čele so stranou Smer tieto očakávania schopná plniť.

Celý text príhovoru holandského premiéra  

 

Čítať viac

Európskej komisii som zaslal podnet proti čínskemu dumpingu ocele

Európskej komisii som zaslal podnet proti čínskemu dumpingu ocele

ocel znecistenieV decembri som interpeloval Európsku komisiu v súvislosti s nárastom dovozu dumpingovej ocele z Číny a ohrozením pracovných miest v košických železiarňach.  Situácia sa dramaticky zhoršuje a jej neriešenie by znamenalo nielen už ohlásené 15% prepúšťanie, ale mohlo by viesť až k likvidácii oceliarstva na Slovensku. (viac…)

Čítať viac

Digitalizácia Európy prinesie miliardové úspory, Slovensko je pozadu

Digitalizácia Európy prinesie miliardové úspory, Slovensko je pozadu

Existujú markantné rozdiely medzi postupom pri digitalizácii štátnej správy na Slovensku a plánmi digitalizácie verejných služieb, ktoré chceme urobiť v rámci vybudovania Jednotného digitálneho trhu v Európskej únii.

Elektronické verejné služby sú na to, aby občanom šetrili čas a štátu finančné prostriedky. Chystané projekty by mali nielen uvoľniť existujúce bariéry pre internetový obchod, ale aj uľahčiť rôzne administratívne úkony. Európska ekonomika by tým mala získať až 3,8 milióna nových pracovných miest a zároveň ušetriť 15 až 20% súčasných verejných výdavkov.

Slovensko si predraženými a nefunkčnými elektronickými službami, ako je slovensko.sk robí v rámci Európskej únie zlé meno.

Na jednej strane je príklad malej postsovietskej krajiny Estónsko, ktoré digitalizáciu zvládlo veľmi dobre a bez zbytočného predražovania. Na druhej sú naše projekty, ktoré kritizuje široká odborná verejnosť. Keď smerácki úradníci nedokážu kvalitne pripraviť ich realizáciu dnes, obávam sa, že pri implementácii oveľa náročnejších projektov, ako napríklad zakladanie firiem cez internet (jednoosobové s.r.o.) budú zlyhania ešte väčšie a pre nás všetkých drahšie.

 

Čítať viac

Schválili sme rozpočet – podporí zamestnanosť aj vzdelávanie

Schválili sme rozpočet – podporí zamestnanosť aj vzdelávanie

Európsky parlament schválil rozpočet Európskej únie na rok 2016. Okrem zvýšenia výdavkov v súvislosti s migrantskou krízou sa v ňom podarilo presadiť aj viac financií pre vzdelávanie a zamestnanosť.

Prioritou súčasnej Komisie a Európskej ľudovej strany je naštartovanie európskej ekonomiky a zvýšenie zamestnanosti. Takmer polovica budúcoročného rozpočtu ( 66, 58 mld.) eur pôjde na projekty, ktoré majú za cieľ podporiť zamestnanosť, hospodársky rast a konkurencieschopnosť našich podnikov. Aby mohla európska ekonomika v globálnom prostredí obstáť, musí byť inovatívna a nezávislá. Preto sme ďalšími prostriedkami podporili aj dobudovanie Jednotného digitálneho trhu a Energetickej únie.

Jednou z najdôležitejších úloh Európskej únie je výchova a vzdelávanie mladých ľudí.

Extrémizmus a radikalizmus nachádza svoju živnú pôdu vo frustrácii a neinformovanosti. Schválený rozpočet navyšuje výdavky na program Erasmus+ o takmer 30 percent oproti roku 2015. Mladí ľudia budú mať viac možností vzdelávať sa a spoznávať iné krajiny ako kedykoľvek predtým.

Čítať viac